MY NEW FRAGRANCE!


CHIC FOR MEN
By: Carolina Herrera

Buah, va costar la ostia i vaig sortir de l'IF sense sensivilitat a l'olfacte.
SHARE:
MINIMAL BLOGGER TEMPLATES BY pipdig